Eksperyment i obserwacja – o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Maria Montessori

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Syndrom deficytu natury, czyli cele i zadania edukacji przyrodniczej w przedszkolu.
  • Jak zainspirować dzieci do poszukiwania i odkrywania tego, co nam daje natura? – rodzaje aktywności i metody pracy
  • Skrzynia skarbów edukacji przyrodniczej: obserwacja, doświadczenie, eksperyment.
  • Rola pytań w uczeniu się przyrody.
  • Edukacja poza schematem – na przykładzie Leśnego Przedszkola i Leśnej Szkoły ROiSA.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 85 zł