Na ścieżce awansu zawodowego zgodnie z najnowszym rozporządzeniem

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Grupa: do 25 osób.

Czas trwania: 3 godziny  dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania.

W programie:

 • Aktualne przepisy dotyczące awansu zawodowego
  • nauczyciel na starcie
  • nauczyciel mianowany i dyplomowany
  • dyrektor.
 • Mentor – jego rola i zadania.
 • Planowanie działań i właściwe dokumentowanie spełniania warunków do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Z praktyki eksperta ds. awansu.
 • Bibliografia i zasoby online związane z tematyką awansu zawodowego.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Ewa Stolarczyk

Cena:  85 zł (w wypadku dostępu do webinaru nagranego, a nie uczestniczenia w szkoleniu na żywo – 80 zł)