Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć (webinar))

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Klucz wiolinowy i pięciolinia w przestrzeni.
 • Dźwięki gamy C-dur – oswajamy i przyswajamy.
 • Nuty i pauzy – nie taki diabeł straszny, czyli tajemniczy szyfr dla niewtajemniczonych.
 • Aktywne słuchanie muzyki – pedagogika Batii Straus.
 • Granie na instrumentach z wykorzystaniem prostych zapisów nutowych oraz samych dźwięków gamy C-dur.
 • Kolorowe nuty dla każdego – bub bum rurki i dzwonki naciskane.
 • Metrum i ćwiczenia rytmiczne – indywidualne i grupowe.
 • Instrumenty – podział i prezentacja.
 • Tworzenie swoich instrumentów.
 • Nie chcę śpiewać – jak zachęcić, by nie zniechęcić.
 • Propozycje różnych ćwiczeń, zabaw i kart pracy do powyższych tematów.

Prowadząca: Magdalena Myjak

Cena: udział w webinarze prowadzonym na żywo 85 zł; dostęp do nagrania ze szkolenia – 75 zł. Niezależnie od wybranej opcji szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały.