Emisja głosu w zawodzie nauczyciela (webinar)

Uczestnicy: Szkolenie skierowane są do nauczycieli, pedagogów, którzy chcą prawidłowo i atrakcyjnie operować głosem i poznać zasady higieny głosu.

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie w formie webinaru lub w trybie sppotkania – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące emisji głosu (rola dykcji, intonacji, akcentu w procesie mówienia, istotne elementy komunikacji niewerbalnej, które towarzyszą każdej wypowiedzi);
  • ćwiczenia rozluźniające;
  • praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, artykulacyjne;
  • wprawki dykcyjne, ćwiczenia intonacji i akcentu, wierszyki łamiące jęzki;
  • znaczenie higieny głosu w procesie mówienia – poznanie zasad skutecznego zapobiegania chorobom narządu głosu oraz sposobów dbania o głos, by mówić długo, swobodnie i nie odczuwać zmęczenia.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 80 zł, dostęp do nagrania: 70 zł.