Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (webinar)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Analiza i konstruowanie zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
  • Konstruowanie tematów wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
  • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
  • Do czego uczniowie nie przywiązują wagi na egzaminie – spostrzeżenia egzaminatora.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł, webinar nagrany – 85 zł.