Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, specjaliści.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line, którego celem jest nabycie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy. Wykład z prezentacją, rozmowa, wymiana doświadczeń, praca w grupach.

Zagadnienia:

  • Komunikacja werbalna u dzieci w różnym wieku, czyli kiedy mówimy o opóźnionym rozwoju mowy.
  • Diagnoza logopedyczna różnicowa – na czym polega i co z niej wynika?
  • Wskazówki do pracy z dziećmi, których rozwój mowy jest opóźniony.
  • Współpraca z rodzicami i terapeutą dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł; w wersji zarejestrowanej, a nie na żywo – 80 zł.