Superwizja w praktyce

 

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i specjaliści, którzy chcą doskonalić jakość pracy swojej i współpracowników. 

Czas trwania: 2 godziny.

Grupa: do 25 osób.

Webinar z elementami dyskusji, wymiany doświadczeń, analizy przypadków.

Opis szkolenia

Szkolenie może być prowadzone dla grupy nauczycieli z różnych placówek lub dla rad pedagogicznych.

Coraz częściej wizytatorzy kontrolujący realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej pytają o stosowanie w placówce superwizji. Szkolenie wprowadza w tę tematykę. Pozwala zrozumieć, na czym polega superwizja, czemu służy (nie tylko w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Zagadnienia:

  • Czym jest superwizja?
  • Rodzaje superwizji
  • Obszary do refleksji superwizyjnej dla nauczyciela
  • Kto może być superwizorem?
  • Cechy dobrego superwizora
  • Jak wygląda proces superwizji w szkole/przedszkolu? (krok po kroku)
  • Superwizja w praktyce (analiza przypadku)

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 

90 zł – za osobę (w wypadku szkolenia otwartego)
1500 zł – szkolenie Rady Pedagogicznej