Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład, prezentacja pomocy dydaktycznych, gier i kart pracy, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania.

Zagadnienia:

  • Cele nauczania gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Jak uczyć gramatyki w klasach młodszych? – wskazówki metodyczne.
  • Dobre praktyki – sprawdzone ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne służące poznawaniu gramatyki.
  • Gramatyka online – polecane zasoby internetowe.
  • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 95 zł; webinar nagrany – 85 zł.