Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Dlaczego zmiany na egzaminach w 2021 roku?
  • Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne.
  • Analiza wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie z języka polskiego w 2021 r.
  • Jak przygotować uczniów do egzaminu? – rozwiązania praktyczne.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł, webinar nagrany – 85 zł.