Arteterapia na co dzień w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. Pedagodzy.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Webinar – wykład z prezentacją, dyskusja, wymiana doświadczeń.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Arteterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (wykorzystanie muzyki, dramy i technik plastycznych).
  • Bezpieczne rozładowywanie napięć.
  • Budowanie dobrego klimatu w grupie, opartego na akceptacji i braku oceny.
  • Aktywności wspierające samoświadomość, uważność i koncentrację.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie.
  • Praca z nastrojem i emocjami.
  • Kształtowanie umiejętności społecznych – ćwiczenia wspierające współpracę, integrację i empatię w grupie.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.