Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci? (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.supernauczyciel

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, czat, rozmowa (w zależności od liczebności grupy), studium przypadków.

Zagadnienia:

  • Przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci – jak rozpoznać przyczynę i jak ukierunkować oddziaływania wspierające?
  • Propozycje do zbierania wywiadu i ukierunkowania obserwacji dziecka – czym jest ADD, czyli zespół zaburzeń uwagi?
  • Jak rozwijać zdolność skupienia uwagi oraz ją rewalidować? – ćwiczenia i zabawy do pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadząca: Joanna Nowak-Łopuska.

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.