W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Rola bajek i baśni w życiu dziecka
  • Rodzaje bajek terapeutycznych
  • Poznanie przykładowych bajek
  • Zasady konstruowania bajek terapeutycznych
  • Ćwiczenia w samodzielnym tworzeniu bajki terapeutycznej
  • Konstruowanie konspektów zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.