Matematyka? To proste! – gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3 (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 30 osób.

Webinar: wykład z prezentacją; uczestnicy poznają gry, zabawy, ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne z zakresu wymienionych niżej zagadnień.

supernauczyciel

Zagadnienia: 

  • Zabawy matematyczne z kartami, dominem, kostkami.
  • Konstruowanie gier planszowych.
  • Różne sposoby rozwiązywania zadań matematycznych.
  • Zabawy geometryczne.
  • Umiejętności praktyczne – liczenie pieniędzy, ważenie, mierzenie.
  • Gry matematyczne.
  • Matematyka online.

Proponowane gry i zabawy zostaną zaprezentowane z podziałem na poszczególne klasy.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 90 zł za osobę (w wypadku dostępu do nagrania - 80 zł); szkolenie dla placówki - 1300 zł.