Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty (webinar)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Analiza zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
  • Jak omawiać lektury obowiązkowe i nie zwariować? – rozwiązania metodyczne.
  • Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych do lektur obowiązkowych.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł, webinar nagrany – 85 zł.