Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Budowa argumentu i rodzaje argumentów.
  • Analiza i konstruowanie tematów wypracowań na egzaminie ósmoklasisty.
  • Stosowanie kryteriów oceniania wypracowań.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł; webinar nagrany – 85 zł.