Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

supernauczyciel

Grupa: do 25 osób.

Webinar. 

Zagadnienia:

  • Poznanie darmowych i ogólnodostępnych platform do tworzenia materiałów interaktywnych.
  • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych krok po kroku (puzzle, krzyżówki, gry, quizy, testy).
  • Korzystanie z kreatorów do tworzenia kart pracy.
  • Tworzenie klasy online z możliwością śledzenia zaangażowania uczniów w rozwiązywanie polecanych im zadań.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.