Tworzenie materiałów do zajęć zdalnych (i nie tylko) w przedszkolu i szkole

 Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

Zagadnienia:

  • Jakie są modele zdalnej edukacji? W jakim celu i kiedy wykorzystywać tekstowe, graficzne i multimedialne materiały edukacyjne?
  • W jaki sposób tworzyć karty pracy obejmujące różne obszary edukacyjne? Z jakich programów warto korzystać?
  • Jak opracowywać zdjęcia i ilustracje oraz tworzyć plakaty interaktywne i infografiki? Jakie narzędzia można wykorzystać w tym celu?
  • Jak tworzyć proste filmy i inne przekazy audiowizualne? Do jakich prostych narzędzi jest swobodny dostęp? 

Prowadzący: Dorota Sobierańska

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.