Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład, prezentacja pomocy dydaktycznych, gier i kart pracy, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Jak rozwijać umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych?
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania użytkowych form wypowiedzi: listu, życzeń, ogłoszeń, zaproszeń. Prezentacja środków dydaktycznych: gier, kart pracy, pacynek (przykłady ich wykorzystania).
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania opisu i opowiadania.
  • Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych.
  • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 95 zł; webinar nagrany – 85 zł.