Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym (webinar)

W mojej wizji przyszłości, młodzi ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego, dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.

Maria Montessori

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Maria Montessori – jej życie w kontekście opracowanej przez nią metody kształcenia i wychowania.
  • Główne cele pedagogiki montessoriańskiej.
  • Etapy rozwoju dziecka a założenia zasad pedagogicznych Marii Montessori.
  • Otoczenie dziecka – czym jest i dlaczego jest tak ważne? Zapoznanie z najważniejszymi materiałami służącymi rozwojowi dziecka.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.