Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: uczestnicy poznają gry, zabawy, ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne z zakresu wymienionych niżej zagadnień, a także przydatne zasoby internetowe związane z tematem.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Orientacja przestrzenna – m.in.: schemat własnego ciała, określanie kierunków i położenia obiektów względem siebie, poruszanie się w przestrzeni, procedury dojścia do wskazanego miejsca na planszy.
 • Rytm – powtarzalność w czasie i przestrzeni.
 • Liczenie obiektów .
 • Dodawanie i odejmowanie – propozycje gier z wykorzystaniem domina, kart, kostek.
 • Klasyfikacja – kryterium kolorów, kształtów, wielkości.
 • Aspekt liczby – kardynalny, porządkowy.
 • Geometria – tangram, serwetka królowej Geometrii i inne pomysły.
 • Umiejętności praktyczne – mierzenie długości, mierzenie ilości płynu, waga i ważenie, kalendarz.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Gry matematyczne.
 • Zasoby internetowe przydatne w rozwijaniu umiejętności matematycznych przedszkolaków.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 90 zł.