Konstruowanie IPET-ów w praktyce (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, specjaliści.

 supernauczyciel

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line, którego celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nabycie praktycznych umiejętności opracowania IPET-u na podstawie przykładowych orzeczeń.

Zagadnienia:

  • Obowiązujące akty prawne dotyczące IPET.
  • Niepełnosprawności, orzeczenia ich dotyczące oraz interpretowanie orzeczeń.
  • IPET jako podstawa pracy z dzieckiem z orzeczeniem.
  • Prawa i obowiązki rodziców w kontekście pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ich dzieciom.
  • Konstruowanie IPET-ów na podstawie przykładowych orzeczeń.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł; w wersji zarejestrowanej, a nie na żywo – 80 zł.