Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

 supernauczyciel

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line.

Zagadnienia:

  • Obowiązujące akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Współpraca przedszkola/szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  • Prowadzenie dokumentacji w związku z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  • Obowiązki nauczycieli wynikające z udzielania w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Prawa rodziców w kontekście pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ich dzieciom.
  • Odpowiedzialność za realizację zadań.
  • Pomoc dzieciom z orzeczeniami.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł