Czego boi się dziecko? – lęki rozwojowe i wspieranie w ich przezwyciężaniu

Webinar z cyklu wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci.

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia oraz do późniejszej pracy z dziećmi.

Zagadnienia:

  • Lęki rozwojowe dzieci w wieku 3-7 lat.
  • Wsparcie dzieci w przeżywaniu lęków.
  • Objawy somatyczne jako reakcja na lęk.
  • Analiza scenariusza zajęć psychoedukacyjnych w grupie przedszkolnej Czego się boję?

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)