Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym (webinar)

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia uczy tylko jednego – jak się uczyć.
Martin Heidegger

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji uczniów do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej nasi uczniowie są zniechęceni do nauki, mają niski poziom samooceny i nie wierzą we własne możliwości. Co zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Jak zorganizować lekcję, by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością?

Z pomocą spieszy nam ocenianie kształtujące, które jest próbą zmiany na lepsze polskiej szkoły. W centrum uwagi stawia ucznia, który dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się odpowiedzialny za to, co robi, ucząc się dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu zarówno samego ucznia, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru z możliwością dyskusji na czacie.

Zagadnienia:

  • Dobry początek – co już wiem na temat oceniania kształtującego?
  • Strategie dobrego nauczania i uczenia się.
  • Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym.
  • Moja lekcja z OK – tworzymy konspekty.
  • Doskonalenie umiejętności stosowania informacji zwrotnej, m.in. ocena prac pisemnych.
  • Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)