Kompetencje kluczowe w przedszkolu i klasach 1-3 (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Metoda wabinaru: wykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Rodzaje i definicje kompetencji kluczowych.
  • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
  • Przykładowe działania w zakresie poszczególnych kompetencji.
  • Rola i zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka.
  • Samorozwój nauczyciela w zakresie kompetencji kluczowych.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)