Praca indywidualna z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera (webinar)

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.supernauczyciel

Szkolenie w formie webinaru: wykład, ćwiczenia, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na czacie, elementy superwizji (analiza przypadków).

Uczestnicy otrzymają materiały.

Zaświadczenia o udziale w webinarze wysyłamy mejlem.

Zagadnienia:

  • Autyzm oczami dziecka – deficyty poznawcze, społeczne i psychomotoryczne.
  • Diagnoza obszarów wymagających przepracowania w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z nauczycielami dziecka
  • Etapy terapii. Budowanie scenariuszy zajęć. Ocena efektywności terapii.
  • Przygotowywanie zadań i ćwiczeń terapeutycznych. Materiały pomocnicze.
  • Interwencje behawioralne w sytuacjach trudnych. Systemy i działania motywujące.
  • Współpraca z rodzicami, nauczycielami i terapeutami dziecka w procesie terapii. Monitorowanie rozwoju dziecka.

Przed szkoleniem uczestnicy mogą przesłać prowadzącej opisy przypadków i sytuacji z własnego doświadczenia, które mogą być omówione na forum.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)