Zabawy rozwijające kompetencje komunikacyjne dzieci (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni

supernauczyciel

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie w formie webinaru: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:

  • na czym polega istota komunikacji,
  • jak wzmacniać i rozwijać aktywność dziecka, by była zachowaniem komunikacyjnym,
  • jak stwarzać sytuacje motywujące do komunikowania się,
  • jak stwarzać sytuacje do ćwiczenia gotowości, naprzemienności i ekspresji komunikacyjnej.

Nie zabraknie przykładów zabaw i ćwiczeń, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli do codziennego stymulowania komunikacji.

Będzie też czas na odpowiedzi na pytania, które nurtują uczestników w związku z tematyką webinaru.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł, dostęp do nagrania i materiałów: 80 zł.