Awans zawodowy w praktyce (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Grupa: do 25 osób.

Czas trwania: 3 godziny.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Uczestnicy otrzymają materiały.

W programie:

  • przypomnienie obowiązujących przepisów;
  • jak przygotować tzw. teczkę;
  • przedstawienie dorobku zawodowego w formie prezentacji lub inne pomysły;
  • bank pytań, czyli o co może pytać komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Ewa Stolarczyk

Cena:  90 zł (w wypadku dostępu do webinaru nagranego, a nie uczestniczenia w szkoleniu na żywo – 80 zł)