Trening umiejętności społecznych jako grupowa pomoc dzieciom (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

Czas trwania: 3,5 godziny.

supernauczycielMetody pracy: szkolenie nw formie webinaru – wykład, burza mózgów, zadawanie pytań i dyskusja na czacie.

Zagadnienia:

  • Czym jest TUS i jakie są jego cele?
  • Odbiorcy TUS i obszary do pracy.
  • Rola grupy i prowadzącego w procesie grupowym.
  • Zasady tworzenia kontraktu w pracy z dziećmi z trudnościami.
  • Zagadnienia formalne związane z uruchomieniem grupy.
  • Analiza przypadków i zapoznanie się z zasadami doboru uczestników.
  • Pudełko inspiracji – skąd czerpać pomysły na zadania dla grupy.
  • Przykłady dobrych praktyk – prezentacja przykładowych aktywności podczas treningu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 120 zł; dostęp do nagrania ze szkolenia i materiały, gdy nie odbywa się na żywo: 110 zł