Zdalne nauczanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Grupa: do 25 osób.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia praktyczne.

W programie:

  • możliwości komunikacji z dziećmi i rodzicami;
  • platformy edukacyjne umożliwiające udostępnianie materiałów online dla dzieci;
  • pomysły na przykładowe zadania praktyczne z zastosowaniem nowych technologii;
  • zasoby internetowe, które można polecić dzieciom i rodzicom w celu realizacji podstawy programowej;
  • praca zdalna z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • bezpieczni w Internecie;
  • dobre praktyki w zakresie zdalnego nauczania, wymiana doświadczeń.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Ewa Stolarczyk

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)