Integracja sensoryczna na co dzień w przedszkolu i szkole (webinar – cz. 2)

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, którzy uczestniczyli w pierwszym webinarze na ten temat

supernauczyciel

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie w formie webinaru: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Integracja sensoryczna znacząco wpływa na nasze zachowania, na postrzeganie rzeczywistości i rozwija w nas różne kompetencje radzenia sobie ze światem. Problem nieprawidłowości związanych z integracją sensoryczną dotyka wszystkie dzieci, bo nawet jeśli one same nie mają takich trudności, to w grupie czy w klasie zawsze znajdzie się ktoś, kto potrzebuje wsparcia w tym zakresie. To wpływa na pracę nauczyciela czy wychowawcy oraz na sposób, w jaki przygotowuje się do zajęć.

W pierwszej części omówiliśmy zagadnienia związane z integracją sensoryczną, strategie nauczyciela i wychowawcy. Sporo powiedzieliśmy o budowaniu środowiska przyjaznego sensorycznie oraz zwróciliśmy uwagę na to, jak przygotować się do zajęć czy ćwiczeń.

Zagadnienia drugiej części:

  • krótkie powtórzenie,
  • propozycje ćwiczeń, które można wykorzystać do pracy w grupie lub na zajęciach indywidualnych – sprawdzone pomysły i przykłady, z których będzie można ułożyć plan zajęć,
  • grupowanie zabaw sensorycznych, tak żeby uczestnicy łatwo mogli dobrać odpowiednie ćwiczenie do różnych potrzeb dzieci w grupie lub konkretnego dziecka,
  • inne problemy, np czy ćwiczenia, które wykorzystujemy są odpowiednie dla każdego dziecka w grupie lub czy potrzebujemy odpowiedniego przygotowania do tych zajęć, czy przeprowadzanie ich w grupie przynosi korzyści, a może niesie ze sobą jakieś pułapki? 

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)