Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera (webinar))

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.supernauczyciel

Szkolenie w formie webinaru: wykład, ćwiczenia, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na czacie.

Uczestnicy otrzymują materiały do pracy podczas webinaru i przydatne w pracy z dziećmi.

Zaświadczenia o udziale w webinarze wysyłamy pocztą.

Zagadnienia:

  • Jak dziecko ze spektrum autyzmu odbiera świat?
  • Zaburzenia typowe dla ASD (sensoryczne, społeczne, poznawcze, językowe).
  • Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u tej grupy dzieci.
  • Omówienie narzędzi wsparcia oraz metod i technik pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze apektrum autyzmu, w tym z ZA.
  • Tworzenie środowiska przyjaznego dziecku z autyzmem i ZA.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 90 zł.