Moja grupa i trudne sytuacje wychowawcze (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

supernauczyciel

Grupa: do 15 osób.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia oraz do późniejszej pracy z dziećmi.

W programie:

  • wprowadzanie zasad w grupie,
  • zawieranie kontraktu z małymi dziećmi,
  • współpraca z rodzicami,
  • elementy porozumienia bez przemocy.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)