Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia.

Opis szkolenia

 • Asertywność w kontekście pozostałych postaw (agresywnej, uległej, manipulacyjnej). Badanie stylu komunikacji uczestników warsztatów.
 • Filary asertywności (budowa komunikatu: 4 płaszczyzny wypowiedzi von Thuna).
 • Wewnętrzne bariery asertywności – diagnoza i sposoby radzenia sobie z problemami.
 • Komunikat „ja” i informacja zwrotna FUO.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką i atakiem werbalnym.
 • Relacja z rodzicami:
  • podstawowe aspekty współpracy z rodzicami (rodzic jako klient);
  • przyjmowanie skargi od roszczeniowego rodzica;.
  • techniki wywierania wpływu na rodzica;
  • jak przygotować się do trudnej rozmowy.
  • wyrażanie gniewu.
 • Pytania uczestników – w grupie lub indywidualnie.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Dorota Trzaska

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)