Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

supernauczycielCzas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia oraz do późniejszej pracy z dziećmi.

Opis szkolenia
Praca nad emocjami, ich rozumieniem i nazywaniem to istotny element naszego życia. Uczmy dzieci już od najmłodszych lat rozpoznawać swoje emocje, by wyrosły na świadomych i pewnych siebie dorosłych. Można to robić poprzez  wykorzystanie zabawy, dramy czy prac plastycznych.
Podczas tego webinaru uczestnicy poznają zabawy i aktywności dla najmłodszych, służące wspieraniu rozwoju ich sfery emocjonalnej. Dowiedzą się, jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci, a także, co powinno zaniepokoić nauczyciela.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)