Zatańcz, zagraj, zaśpiewaj – co zrobić z piosenką?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Warsztaty umuzykalniające, podczas których Anna Maliga-Poprawska pokaże, jaki potencjał ma piosenka i na ile sposobów można ją wykorzystać. Zaprezentowane zostaną ulubione
piosenki autorki szkolenia, ułożone w cyklu od jesieni do lata.

Prowadząca: Anna Maliga-Poprawska

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Metoda Labana w pracy z dziećmi

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (2 godziny on-line i 6 godzin warsztatów).

Metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczeń, film.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia.

Zagadnienia:

 • Zapoznanie z założeniami i metodą pracy gimnastyki twórczej R. Labana oraz jej umiejscowienie w historii pracy z ruchem i terapii. Sylwetka twórcy.
 • Wykorzystanie Języka Ruchu R.Labana i I. Bartenief do pracy metodą gimnastyki twórczej R.Labana.
 • Praktyka ruchu intuicyjnego w oparciu o Język Ruchu R.Labana i I. Bartenief, której celem będzie:
  • poznanie podstawowych elementów 4 kategorii Języka Ruchu (BESS) w teorii i praktyce
  • rozwój osobisty uczestników warsztatów w zakresie świadomości ciała, myśl i emocji
  • doświadczenie możliwości, jakie daje kreatywna praca ruchowa z dziećmi
  • rozwinięcie umiejętności niedyrektywnej pracy z dziećmi w ramach zajęć gimnastyki twórczej.
 • Tworzenie własnych zabaw ruchowych w ramach metody gimnastyki twórczej z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?  Doświadczenia i wiedza zdobyta w ramach warsztatu pozwoli Ci na świadome przygotowywanie zajęć rozwijających kreatywność dziecka, wspierających jego naturalną motorykę oraz pozwalających na doświadczenia korekcyjne służące rozwojowi ruchowo-emocjonalnemu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia:  Dorota Trzaska, psychoterapeutka, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem.

Cena:  230 zł

  

Kurs na kierownika wypoczynku

 

Zapraszamy na stacjonarny jednodniowy kurs na kierownika wypoczynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2016 roku organizujemy kursy dla osób, które planują być kierownikami kolonii, obozów, zimowisk czy półkolonii.Najbliższe terminy:

15 maja godz. 9.30-18.00
19 maja godz. 12.00-21.00

Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku przy Lektykarskiej 44 (Bielany) w Warszawie. Koszt: 350 zł.

Program kursu – określony w rozporządzeniu  (10 godzin dydaktycznych) – realizujemy w ciągu jednego dnia.  Obejmuje on następujące zagadnienia:

Formularz zgłoszeniowy

 

Czytaj więcej

Jak makiem zasiał – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, nauczyciele wspomagający.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci
 • propozycje działań nauczyciela wzmacniających koncentrację uwagi u dzieci
 • sposoby wyciszania grupy
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające zdolność skupiania uwagi oraz regulacji procesów pobudzania i hamowania.

Uczestnicy poznają sprawdzone metody stosowane m.in. w pedagogice montessoriańskiej, waldorfskiej i planie daltońskim. 

Szkolenie to można potraktować jako zamkniętą całość lub jako pierwszą część szkolenia pt. "Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej" (dla osób chcących zgłębić temat). 

 Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 125 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.