Zarejestrowane webinary

Wygodnie i w wybranym przez siebie momencie, czyli odsłuchanie nagranych wcześniej webinarów

Osobom zainteresowanym webinarami, które nie są zaplanowane w najbliższym czasie, udostępniamy nagrania z wcześniejszych edycji.

Jeśli ktoś nie mógł wziąć udziału w webinarze na żywo albo zorientował się po czasie, że odbywało się szkolenie na interesujący go temat, może je ukończyć, uzyskawszy dostęp do nagrania. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i opłacić udział. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłany link do nagrania oraz materiały dodatkowe. Po wysłuchaniu webinaru i zapoznaniu się z materiałami uczestnik tej formy doskonalenia zostanie poproszony o rozwiązanie krótkiego testu.

Po rozwiązaniu testu uczestnik otrzyma zaświadczenie mejlem.

Cena większości szkoleń w tej formie: 80 zł (kilka w cenie 70 zł, 85 zł i jedno - 110 zł).

Oferta nagranych webinarów

Specjalne potrzeby edukacyjne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej (webinar)

Konstruowanie IPET-ów w praktyce (webinar)

Integracja sensoryczna na co dzień w przedszkolu i szkole cz. 1 (webinar)

Integracja sensoryczna na co dzień w przedszkolu i szkole (webinar – cz. 2)

Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera (webinar)

Praca indywidualna z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera (webinar)

Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy

Problemy z jedzeniem a rozwój psychoruchowy i zaburzenia integracji sensorycznej

Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci? (webinar)

Trening umiejętności społecznych jako grupowa pomoc dzieciom (webinar) (cena: 110 zł)

Wspieranie rozwoju dzieci młodszych

Arteterapia na co dzień w przedszkolu i szkole

W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi (webinar)

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci (webinar)

Zabawy rozwijające kompetencje komunikacyjne dzieci (webinar)

Czego boi się dziecko? – lęki rozwojowe i wspieranie w ich przezwyciężaniu

Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym (webinar)

Moja grupa i trudne sytuacje wychowawcze (webinar)

Ocenianie kształtujące w przedszkolu (webinar)

Szkolenia metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Kompetencje kluczowe w przedszkolu i klasach 1-3 (webinar)

Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu (webinar)

Matematyka? To proste! – gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3 (webinar)

Pierwsze kroki w programowanie, czyli kodowanie dla laików (webinar)

Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3

Ortografia krok po kroku w klasach 1-3

Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej (webinar) (cena: 85 zł)

Zdalne nauczanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (webinar)

Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć (webinar)

Eksperyment i obserwacja – o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Dla polonistów

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (webinar) (cena: 85 zł)

Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty (webinar) (cena: 85 zł)

Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar) (cena: 85 zł)

Dla każdego

Na ścieżce awansu zawodowego zgodnie z najnowszym rozporządzeniem

Kurs kierowników wycieczek szkolnych (webinar)

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela (webinar)

Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków (webinar)

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (webinar)

Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym (webinar)

Kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów humanistycznych (webinar) (cena: 85 zł)

Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (webinar)

Tworzenie materiałów do zajęć zdalnych (i nie tylko) w przedszkolu i szkole

Superwizja w praktyce

 

Zgłoszenie na webinar nagrany

Dane do przelewu:

Ewa Wojtyra ETEKST
ul. Lektykarska 44
01-687 Warszawa

Idea Bank, nr rachunku 72 1950 0001 2006 0035 7835 0001