Grant – kształcenie na odległość

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel" realizuje grant Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia na odległość.

Przedsięwzięcie to stanowi część projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty). 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 72 570,00 zł (84,28 % ze środków europejskich, 15.72 % z budżetu państwa), dzięki czemu zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników naszego ośrodka oraz dla 145 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie kompetencji w zakresie kształcenia na odległość. Wszystkie szkolenia prowadzone w ramach grantu są dla uczestników bezpłatne i przeprowadzane zdalnie.

Termin realizacji: luty – maj 2022 r.

Praktycznie zakończyliśmy szkolenia z 12 zaplanowanych modułów. Zostało jeszcze jedno szkolenie na temat platformy Zoom oraz szkolenie z obowiązkowego modułu 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Uczestników grantu zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjno-doradczych. Tematy i terminy są następujące:

 • Opracowanie i dostosowanie programów wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III ze względu na nauczanie zdalne – 6 maja11 maja godz. 17.00-19 (prowadzi Anita Skibińska)
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów objętych nauczaniem zdalnym – 7 maja godz. 9.00-11.00 (prowadzi Anita Skibińska)
 • Organizacja zdalnego nauczania dla dzieci z SPE, w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych – 17 i 31  maja godz. 17.00-19.00 (prowadzi Małgorzata Chomicz-Kieniewicz)
 • Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu dzieci z SPE, dobór narzędzi adekwatnie do potrzeb i celów – 24 maja 26 maja godz. 17.00-19.00 (prowadzi Małgorzata Chomicz-Kieniewicz)
 • Planowanie i organizacja pracy zdalnej – dobór strategii, metod i technik pracy – 9 maja12 maja godz. 17.00-19.00 (prowadzi Ewa Wojtyra)
 • Dbanie o dobrostan dzieci podczas edukacji zdalnej, zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych, rozpoznawanie niepokojących symptomów – 30 maja godz. 17.00-19.00 (prowadzi Barbara Kołtyś)
 • Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych za pomocą przeznaczonych do tego aplikacji – 21 maja godz. 9.00-11.00 (prowadzi Ewa Stolarczyk)
 • ZPE – wyjaśnienie ostatnich niejasności – 21 maja godz. 11.00-13.00 (prowadzi Ewa Stolarczyk)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjno-doradczych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zrealizowane moduły szkoleniowe:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godzin) – terminy szkoleń: 29 marca godz. 17.30-20.30 (brak miejsc), 2 kwietnia godz. 9.00-12.00.
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godzin) – termin szkolenia: 2 kwietnia godz. 14.00-17.00 oraz praca samodzielna z wykorzystaniem materiałów udostępnionych na ZPE (3 godz. dydakt.)
 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obowiązkowy, 5 godzin) – terminy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: 30 marca godz. 17.00-20.00, 10 kwietnia godz. 10.00-13.00; terminy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: 4 kwietnia godz. 17.00-20.00, 6 kwietnia godz. 17.00-20.00, 7 kwietnia godz. 17.00-20.00, 11 kwietnia godz. 17.00-20.00.
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godzin) – terminy szkoleń: 19.03 godz. 9.30-13.00, 23.03 godz. 17.00-20.30 (brak miejsc).
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 godziny) – 19 kwietnia godz. 17.00-20.00, 21 kwietnia godz. 17.00-20.00, 25 kwietnia godz. 17.00-20.00.
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obowiązkowy, 5 godzin) – terminy szkoleń: 11.03 (brak miejsc), 16.03 (brak miejsc), 24.03 (brak miejsc), 25.03 godz. 17.00-20.00 (brak miejsc), 29.03 godz. 17.00-20.00, 09.04 godz. 14.00-17.00), 24.04 (niedziela) godz. 10.00-13.00
 7. Zoom (5 godzin) – 13 kwietnia godz. 17.00-20.45, 11.05 godz. 17.00-20.45
 8. Microsoft Teams (5 godzin) – 09.04 godz. 9.00-12.45, 20.04 godz. 17.00-20.45, 23.04 godz. 9.00-12.45.
 9. Google Meet (5 godzin) – 22.04 godz. 17.00-20.45, 27 kwietnia godz. 17.00-20.45
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godziny) – 31.03 godz. 17.00-20.00, 8.04 godz. 17.00-20.00, 12.04 godz. 17.00-20.00, 14.04 godz. 17.00-20.00, 23.04 godz. 14.00-17.00.
 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godziny)  – terminy szkoleń: 12.03 (brak miejsc), 14.03 (brak miejsc), 28 marca godz. 17.00-19.00, 5.04 godz. 17.30-19.30.
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godziny) – terminy szkoleń: 15.03 godz. 17.00-19.00, 18.03 godz. 17.30-19.30.
  .

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 602-702-123