Metoda Labana w pracy z dziećmi

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (2 godziny on-line i 6 godzin warsztatów).

Metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczeń, film.

Uczestnicy otrzymają materiały do pracy w trakcie szkolenia.

Zagadnienia:

 • Zapoznanie z założeniami i metodą pracy gimnastyki twórczej R. Labana oraz jej umiejscowienie w historii pracy z ruchem i terapii. Sylwetka twórcy.
 • Wykorzystanie Języka Ruchu R.Labana i I. Bartenief do pracy metodą gimnastyki twórczej R.Labana.
 • Praktyka ruchu intuicyjnego w oparciu o Język Ruchu R.Labana i I. Bartenief, której celem będzie:
  • poznanie podstawowych elementów 4 kategorii Języka Ruchu (BESS) w teorii i praktyce
  • rozwój osobisty uczestników warsztatów w zakresie świadomości ciała, myśl i emocji
  • doświadczenie możliwości, jakie daje kreatywna praca ruchowa z dziećmi
  • rozwinięcie umiejętności niedyrektywnej pracy z dziećmi w ramach zajęć gimnastyki twórczej.
 • Tworzenie własnych zabaw ruchowych w ramach metody gimnastyki twórczej z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?  Doświadczenia i wiedza zdobyta w ramach warsztatu pozwoli Ci na świadome przygotowywanie zajęć rozwijających kreatywność dziecka, wspierających jego naturalną motorykę oraz pozwalających na doświadczenia korekcyjne służące rozwojowi ruchowo-emocjonalnemu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia:  Dorota Trzaska, psychoterapeutka, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem.

Cena:  230 zł