Kompetencje kluczowe w przedszkolu i klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne, pokaz, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Rodzaje i definicje kompetencji kluczowych.
  • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  • Przykładowe działania przedszkola w zakresie poszczególnych kompetencji.
  • Rola i zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka.
  • Samorozwój nauczyciela w zakresie kompetencji kluczowych.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.