Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Budowa argumentu i rodzaje argumentów.
  • Analiza i konstruowanie tematów wypracowań na egzaminie ósmoklasisty.
  • Stosowanie kryteriów oceniania wypracowań.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.