Kreatywna świetlica

Uczestnicy: nauczyciele świetlicy.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Twórcze zabawy rysunkowe – proste, szybkie i angażujące zabawy z wykorzystaniem kartek i flamastrów.
  • Efektowne prace plastyczne z tanich i ogólnodostępnych materiałów.
  • Zabawy z dramą – wykorzystanie ćwiczeń dramowych do zabaw z grupą.
  • Uniwersalne, sprawdzone zabawy grupowe.
  • Przestrzeń świetlicy – podział na strefy.
  • Kim jest świetlik?

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 110 zł.