Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss

Uczestnicy: osoby pracujące w żłobkach, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

  • Różnorodne formy wprowadzania dzieci w świat muzyki klasycznej.
  • Zabawy i ćwiczenia polegające na aktywnym słuchaniu muzyki i na jej przeżywaniu
  • Wykorzystywanie prostych instrumentów muzycznych wykonanych z przedmiotów codziennego użytku.
  • Zabawy z tańcem i śpiewem.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.