Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
  • Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
  • Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
  • Pomysły aktywności plastycznych stymulujących pracę dłoni.
  • Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności grafomotorycznych.
  • Ćwiczenia grafomotoryczne podczas zabaw tematycznych dotyczących baśni i bajek.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.