Matura 2023 z języka polskiego – analiza wybranych zadań egzaminacyjnych

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

Zagadnienia:

 • Egzamin maturalny z języka polskiego od 2023 roku:
  • podstawa prawna, dokumenty CKE
  • podstawa programowa / wymagania egzaminacyjne
  • materiały: informatory, arkusze, materiały informacyjno-szkoleniowe.
 • Egzamin ustny – analiza zadań jawnych i zadań niejawnych, budowa poleceń, budowa zestawu, przykładowe realizacje zadań.
 • Egzamin pisemny na poziomie podstawowym:
  • budowa arkuszy
  • analiza wybranych zadań z testu Język polski w użyciu: budowa zadań, realizacja warunków zadania, sprawdzane wiedza i umiejętności, zasady oceniania zadań, rozwiązania dydaktyczne – sugestie i propozycje
  • analiza wybranych zadań z testu historycznoliterackiego: budowa zadań, realizacja warunków zadania, sprawdzane wiedza i umiejętności, zasady oceniania zadań, rozwiązania dydaktyczne – sugestie i propozycje
  • analiza tematów wypracowania.
 • Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym – analiza tematów wypracowania.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł.