Trening uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą

Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia i inni pracownicy szkoły.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (2 spotkania on line).

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń, praktyka technik uważności, dzielenie się doświadczeniami), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Dobrostan uczniów i nauczycieli to obecnie jeden z wiodących tematów badań naukowych, szkoleń i artykułów. Jedną z powszechnie już stosowanych metod regulacji emocji jest praktyka uważności (mindfullness). Proponowany prze nas warsztat zapoznaje uczestników z tą metodą oraz możliwościami jej wprowadzania na zajęciach lekcyjnych i warsztatowych z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy obok praktyki własnej, zapoznani zostaną również z dostępną literaturą i propozycjami scenariuszy zajęć łączących techniki uważności  z rozwojem inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.

Zagadnienia:

  • podstawy teoretyczne praktyki uważności
  • rodzaje ćwiczeń uważności
  • praktyka wdzięczności
  • praktyka uważności w ruchu
  • zabawy wspierające uważność
  • trening uważności w trzech grupach wiekowych: 5–8 lat, 9–13 lat, powyżej 13 roku życia
  • przykładowe scenariusze zajęć wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej w oparciu o ćwiczenia uważności.

Prowadząca: Dorota Trzaska

Cena: 140 zł.