Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów. Praktyczny poradnik wychowawcy

Uczestnicy: Nauczyciele ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie on-line.

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Cele szkolenia: zapoznanie się z metodami pracy i narzędziami wspierającymi dobrostan ucznia i sprzyjającymi budowaniu dobrych relacji  uczniów z nauczycielami i rówieśnikami w środowisku szkolnym.

Temat uczniowskiego dobrostanu jest nie tylko obiektem zainteresowań naukowców, ale przenosi się na grunt praktyki edukacyjnej. W ostatnim czasie szczególnie zwrócono uwagę na ten aspekt ze względu na niepokojące badania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  Istnieje bardzo duża potrzeba wzmocnienia kondycji psychofizycznej uczniów oraz odbudowania utraconych relacji, dużą rolę w tym temacie odgrywają nauczyciele.

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • jak wygląda obecnie kondycja psychiczna uczniów i uczennic;
  • czym jest dobrostan psychiczny (wellbeing);
  • jak wspierać dobrostan swoich uczniów
  • jaki jest wpływ stresu na możliwości uczenia się.

Poznasz:

  • różne sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe;
  • ciekawe ćwiczenia służące budowaniu pozytywnej atmosfery w relacjach nauczyciela z uczniami.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, które w z pełnym powodzeniem można wykorzystać w codziennej pracy w szkole.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 55 zł.