Metody motywacji pozytywnej – jak zachęcać uczniów do efektywnej nauki? (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line w formule spotkania, gwarantującej aktywny udział uczestników: miniwykład, rozmowa, pokaz, dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach.

Zagadnienia:

  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli o źródłach motywacji.
  • Sposoby na motywowanie uczniów – praca w grupach z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas modułu pierwszego.
  • Prezentowanie dobrych praktyk w pracy nad motywacją wewnętrzną uczniów.
  • Dlaczego czasami nam się nie chce, czyli o motywacji z perspektywy badań.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.