Praca z dzieckiem nieśmiałym (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.supernauczyciel

Szkolenie on-line w trybie spotkania,  gwarantującym uczestnikom aktywny udział, studium przypadków, dyskusja.

Zagadnienia:

  • Co to jest nieśmiałość i w czym się przejawia?
  • Mechanizm powstawania nieśmiałości.
  • Mówienie językiem uczuć sposobem komunikacji z dzieckiem nieśmiałym.
  • Praca z dzieckiem nieśmiałym w szkole i w domu (propozycje zajęć, ćwiczenie scenek, szukanie rozwiązań konkretnych problemów).

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 90 zł.