Czy utoniemy w morzu śmieci? – jak uczyć o globalnym problemie gospodarowania odpadami

 

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line w trybie spotkania, dzięki czemu uczestnicy mogą brać w nim aktywny udział.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki związane z edukacją ekologiczną w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Uczestnicy poznają sytuacje edukacyjne, narzędzia i metody pracy, dzięki którym dzieci zrozumieją takie zagadnienia i problemy, jak:

  • odpady, czyli co to i jak z nimi postępować?;
  • plastikowy problem;
  • recykling, upcykling, zero waste – sposoby na zaśmiecanie planety;
  • Trash art – twórczy sposób na odpady;
  • koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 90 zł.